Mój prąd 4.0

Jaką dotację dostaniesz? – Mój Prąd 4.0

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ze strony przedstawicieli rządu, czołowy program wspierający inwestycję w instalację fotowoltaiczną – czyli Mój Prąd – powraca w 2022 roku.

Za program Mój Prąd 4.0 tradycyjnie odpowiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej /NFOŚIGW/. 

Program rozpoczął się 15 kwietnia 2022 i będzie trwał do końca 2022.

Program skierowany jest do gospodarstw domowych, a beneficjentami mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii. O dotację mogą ubiegać się wyłącznie prosumenci rozliczający się w systemie net-billingu. Jeśli chcesz otrzymać dotację, a korzystasz z systemu opustów, musisz zmienić dotychczasowy sposób rozliczeń na nowy, w swoim zakładzie energetycznym.

Dofinansowaniem “Mój Prąd 4.0” standardowo objęte są mikroinstalacje fotowoltaiczne osób fizycznych. W tym roku jednak dofinansowane będą również inwestycje w magazynowanie energii elektrycznej, magazyny ciepła oraz inteligentny system zarządzania energią. Program „Mój Prąd 4.0” nadal będzie można łączyć z ulgą termomodernizacyjną. Aby skorzystać z dotacji należy złożyć wniosek  wyłącznie drogą elektroniczną przez generator dostępny na stronie NFOŚiGW. To nic skomplikowanego, ale w razie jakichkolwiek wątpliwości nasze biuro obsługi jest zawsze gotowe do pomocy naszym Klientom. 

15 kwietnia

Start naborów

20 500 ZŁ

Max. dofinansowanie

WNIOSKI ONLINE

Wnioski do NFOŚIGW, składane elektronicznie.

Kwoty dofinansowania

Łącznie można otrzymać nawet 20 500 złotych. Szczegółowe kwoty dofinansowania obejmują następujące urządzenia:

 • instalacja fotowoltaiczna – do 4 000 złotych 
 • instalacja fotowoltaiczna z dodatkowymi elementami – do 5 000 złotych

dodatkowe elementy objęte dotacją:

 • magazyn ciepła – do 5 000 złotych 
 • magazyn energii elektrycznej – do 7 500 złotych 

sterowanie i zarządzanie energią z fotowoltaiki (HEMS/EMS) – do 3 000 złotych

Dodatkowe warunki otrzymania dofinansowania:

 • Do dotacji kwalifikują się koszty poniesione od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r., przy czym:
 • rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub paragonu imiennego),
 • za zakończenie przedsięwzięcia rozumie się przyłączenie mikroinstalacji i wszystkich pozostałych urządzeń wskazanych w wniosku o dofinansowane. Datę zakończenia przedsięwzięcia stawowi data uruchomienia ostatniego z urządzeń albo data opłacenia ostatniej z faktur lub paragonów imiennych w zależności, która z tych dat jest późniejsza.
 • Do dofinansowania kwalifikują się instalacje o mocy od 2 kW do 10 kW, służące na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Inwestycja nie może być rozbudową już istniejącej instalacji. Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem. Instalacja powinna być wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (posiadasz licznik dwukierunkowy).
 • Dofinansowanie do magazynu energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2kWh, cena za 1kWh nie może przekroczyć 4 tyś. zł.
 • Dofinansowanie obejmuje tylko prosumentów rozliczających prąd w systemie net-billing (nowy sposób rozliczeń wprowadzony od 1 kwietnia 2022)
 • Osoby rozliczające się w systemie net-metering (w tym beneficjenci poprzednich edycji “Mój Prąd”) mogą skorzystać z dofinansowań na określonych warunkach pod warunkiem przejścia na system rozliczenia net-billing                                                                                                                                                        
 • Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych
 • Do dotacji na HEMS/EMS konieczne jest zainstalowanie magazynu ciepła lub magazynu energii
 • Dla prosumentów którzy otrzymali już dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną, ale zakładają rozbudowę systemu o wymienione wyżej elementy i przechodzą na net-billing przewidziana jest dodatkowa dotacja na instalację fotowoltaiczną w kwocie 2 000 zł. Dotacje do pozostałych elementów, analogiczne jak w pozostałych przypadkach.

Kto i ile dofinansowania dostanie?

Poniżej przedstawiamy na jakie dotacje mogą liczyć prosumenci w trzech różnych sytuacjach.

 • Nie posiadam jeszcze instalacji fotowoltaicznej

Jeżeli nie masz jeszcze fotowoltaiki, to sytuacja jest prosta:

 • za inwestycję w samą instalację możesz otrzymać 4 000 złotych bezzwrotnej dotacji
 • możesz również zdecydować się na bardziej rozbudowany system – np. poszerzony o magazyn energii. Wówczas program „Mój Prąd 4.0“ zwiększy Tobie dotację do 5 000 złotych za instalację fotowoltaiczną oraz dodatkowo umożliwia pomoc w wysokości 7 500 złotych za magazynowanie energii. Otrzymasz w sumie 12 500 złotych wsparcia.
 • jeśli swój system rozbudujesz dodatkowo jeszcze o magazyn ciepła, to otrzymasz kolejne 5 000 złotych dotacji, co daje sumę 17 500 złotych wsparcia do całej Twojej inwestycji.
 • to jeszcze nie koniec, bo w swoim systemie możesz zainstalować także urządzenie do zarządzania zużyciem energii, za które otrzymasz 3 000 złotych. Do tej dotacji konieczne jest posiadanie magazynu energii i/lub ciepła. 

Finalnie całość dofinansowania do Twojego systemu może wynieść nawet do 20 500 złotych.

Jedyne o czym musisz pamiętać, to fakt, że dofinansowanie (4 000zł / 10 000zł / 12 500zł / 17 500zł / 20 500zł) nie może przekroczyć 50% kwalifikowanych kosztów.

 • Mam instalacje fotowoltaiczną i korzystałem już z programu „Mój Prąd“

Jeżeli masz instalację fotowoltaiczną i korzystałeś już z dotacji we wcześniejszych edycjach programu, to nadal możesz ubiegać się o wsparcie, jednak :

 • musisz rozbudować system – np. o magazyn energii. Wówczas program „Mój Prąd 4.0“ umożliwia dotację za istniejącą instalację do 2 000 złotych oraz dodatkowo wsparcie w wysokości 7 500 złotych za magazynowanie energii. W sumie otrzymasz 9 500 złotych wsparcia.
 • jeśli Twój system rozbudujesz również o magazyn ciepła, to otrzymasz kolejne 5 000 złotych, co daje sumę 14 500 złotych wsparcia do całej inwestycji.
 • dodatkowo jeśli zdecydujesz się rozwijać swój system o urządzenie do zarządzania zużyciem energii otrzymasz kolejne 3 000 złotych. Do tej dotacji konieczne jest zdecydowanie się na magazyn energii i/lub ciepła. 

Finalnie całość dofinansowania do Twojego systemu może zatem wynieść nawet do 17 500 złotych.

W tym scenariuszu musisz  jednak pamiętać o trzech rzeczach:

 • warunkiem koniecznym jest przejście na system rozliczania net-billing
 • instalacja musiała powstać po 1 lutego 2020
 • dofinansowanie (2 000zł / 7 000zł / 9 500zł / 14 500zł / 17 500zł) nie może przekroczyć 50% kwalifikowanych kosztów

 

 • Mam instalacje fotowoltaiczną i nie korzystałem z dotacji programu „Mój Prąd“

Jeżeli masz instalację fotowoltaiczną i nie korzystałeś z “Mojego Prądu”, to możesz ubiegać się o taką samą dotacje  jak w przypadku osoby, która nie posiada fotowoltaiki:

 • za istniejącą instalację otrzymasz 4 000 złotych dotacji,
 • jeśli zdecydujesz się ją rozbudować – np. poszerzyć o magazyn energii, to program „Mój Prąd 4.0“ zwiększa Tobie bezzwrotną dotację do 5 000 złotych za istniejącą instalację fotowoltaiczną oraz dodatkowo umożliwia dofinansowanie w wysokości 7 500 za magazynowanie energii. Otrzymasz w sumie 12 500 złotych.
 • jeśli system rozbudujesz również o magazyn ciepła, to otrzymasz kolejne 5 000 złotych dotacji, co daje sumę 17 500 złotych.
 • w swoim systemie możesz zainstalować dodatkowo urządzenie do zarządzania zużyciem energii, za które otrzymasz 3 000 złotych, jeśli obecną instalację rozbudowałeś o magazyn energii i/lub ciepła. 

Finalnie całość dofinansowania do Twojego systemu może wynieść nawet do 20 500 złotych.

W tym przypadku należy jednak pamiętać o trzech warunkach, które trzeba spełnić:

 • warunkiem koniecznym jest przejście na system rozliczania net-billing
 • instalacja musiała powstać po 1 lutego 2020
 • dofinansowanie (4 000zł / 10 000zł / 12 500zł / 17 500zł / 20 500zł) nie może przekroczyć 50% kwalifikowanych kosztów

Jak łatwo zauważyć na największe dofinansowania mogą liczyć prosumenci, którzy najbardziej rozbudowują swoje systemy. 

Pamiętaj też, że fotowoltaika dla firm i fotowoltaika dla rolnika wiążą się z innymi formami wsparcia finansowego

Co nie podlega dofinansowaniu?

Przedsięwzięcia polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej – przez zwiększenie mocy, rozumie się zarówno dołożenie paneli jak i przyłączenie do jednego Punktu Poboru Energii (PGE) kolejnej mikroinstalacji fotowoltaicznej z odrębnym inwerterem. Urządzenia magazynujące ciepło, które nie wpływają na wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalację fotowoltaiczną – np. zasobnik c.w.u. i/lub bufor ciepła zasilany przez kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy.

Złożenie wniosku na dofinansowanie

Wnioski należy składać w terminie od 15.04.2022 r. do 22.12.2022 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania alokacji środków.  

Adres strony do składania wniosków: https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Po złożeniu wniosku przez Generator Wniosku o Dofinansowanie, średnio w przeciągu do 2 godzin zmieni on status na “Przyjęty do NFOŚiGW”. Zostaniesz o tym poinformowany SMS-owo. Otrzymasz również informacje z NFOŚiGW na adres e-mail, wraz z numerem swojego wniosku.          

Status wniosku sprawdzisz dzwoniąc na infolinię NFOŚiGW: 22-45-90-800 lub kontaktując się mailowo na: mp4@nfosigw.gov.pl.  Niedługo zostanie także uruchomiona wyszukiwarka on-line na stronę https://mojprad.gov.pl/. By sprawdzić wniosek potrzebujesz 1 z 3 podanych niżej informacji:

 • adres e-mail, do którego podpięty został wniosek
 • swój numer punktu poboru energii (PPE) – ciąg 16 cyfr poprzedzonych prefiksem 48 lub PL, znajdujący się na np. na aktualnej fakturze odbiorcy za energię elektryczną, w umowie kompleksowej lub umowie o świadczenie usług dystrybucji
 • numer wniosku (MP4/XXXXXX)

Kiedy możemy złożyć wniosek za Ciebie?

Jeśli jesteś naszym Klientem i kwalifikujesz się do dofinansowania z programu “Mój Prąd 4.0” możemy złożyć wniosek za Ciebie. Wystarczy, że dostarczysz nam komplet niezbędnych dokumentów, a my dopełnimy wszelkich formalności.  Niezbędne dokumenty:

 1. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (wniosku) o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej. 
 2. Zaświadczenie / oświadczenie potwierdzające rozliczanie się Wnioskodawcy na zasadach systemu tzw. net-billing, podpisany przez Wnioskodawcę lub przedstawiciela sprzedawcy energii elektrycznej.
 3. Faktura / faktury (lub paragony imienne) za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dodatkowych elementów wskazanych do dofinansowania.
 4. Potwierdzenie dokonania płatności za wszystkie elementy zgłoszone do dofinansowania w pełnej wysokości dołączonej faktury.
 5. Zaświadczenie OSD – zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci.
 6. Pełnomocnictwo

Dokument potwierdzający zgłoszenie montażu / uruchomienia magazynu energii elektrycznej do właściwego Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD).

Termin otrzymania dotacji

Termin przeprowadzenia pełnej oceny wniosku aż do wypłaty dofinansowania uzależniony jest od liczby wniosków, które wpłyną do NFOŚiGW w ramach naboru. Przewidywany termin na rozpatrzenie wniosku to 90 dni liczonych od dnia jego prawidłowego złożenia w GWD. Termin dotyczy jedynie wniosków prawidłowo złożonych nie wymagających uzupełnienia.

Co to jest net-billing, a co system opustów?

System opustów opiera się na bezgotówkowym rozliczeniu nadwyżek energii elektrycznej wprowadzonej do sieci. Rozliczenie zależne jest od mocy instalacji i odbywa się w proporcji:

 • 1:0,8 w przypadku mikroinstalacji prosumenta nie większej niż 10 kWp
 • 1:0,7 w przypadku mikroinstalacji prosumenta większej niż 10 kWp

Net-billing to rozliczanie wartościowe energii elektrycznej, którą prosument wprowadza i pobiera z sieci:

 • nadwyżki energii są sprzedawane, ich wartość zasila depozyt prosumencki
 • w przypadku poboru energii z sieci, następuje jej „zakup” z dostępnych na koncie środków
 • na koncie prosumenta jest gromadzona kwota wynikająca z rozliczenia oddanej do sieci energii oraz energii z sieci odebranej, może być ona rozliczana przez 12 miesięcy od dnia przypisania jej jako depozyt

Co to jest HEMS/EMS?

HEMS, czyli „home energy management system” to system zarządzania energią w budynku – jego zadaniem jest optymalizacja zużycia energii elektrycznej oraz ciepła.

EMS, czyli „energy management system” to system zarządzania energią pozyskaną z mikroinstalacji fotowoltaicznej. System ten umożliwia inteligentne sterowanie przepływem energii pozyskanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej pomiędzy bieżącym zużyciem, magazynem energii elektrycznej lub magazynem ciepła – według ustalonych priorytetów.

Co rozumiemy przez magazyn ciepła?

magazyn ciepła – zasobniki c.w.u. zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u + zasobnik c.w.u lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem

Co rozumiemy przez magazyn ciepła?

magazyn ciepła – zasobniki c.w.u. zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u + zasobnik c.w.u lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem