Fotowoltaika dla Domu – dostęp do Energii ze Słońca

Jak działa panel fotowoltaiczny ?

Ogniwa fotowoltaiczne pracują przez cały rok, również w zimie, a jedynym warunkiem ich pracy jest obecność promieniowania słonecznego. 

Panele fotowoltaiczne zamieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Wytworzony w fotowoltaice prąd stały przepływa przez inwerter (falownik) i zostaje przekształcony w prąd przemienny, czyli dokładnie taki jaki mamy w gniazdkach (230V). Uzyskaną energię elektryczną można zużywać na bieżąco, magazynować albo sprzedawać.

  • Fotowoltaiczne panele słoneczne przetwarzają światło słoneczne na energię elektryczną w postaci prądu stałego (DC)
  • Falownik przekształca energię elektryczną wytwarzaną przez panele w energię elektryczną prądu przemiennego (AC) do wykorzystania w konwencjonalnych instalacjach
  • Panel elektryczny odbiera zarówno energię słoneczną z falownika, jak i energię z sieci i rozdziela ją zgodnie z zapotrzebowaniem obiektów. W ten sposób energia słoneczna i energia z sieci elektrycznej uzupełniają się nawzajem
  • Jeśli w dowolnym momencie zapotrzebowanie na energię jest mniejsze niż wytwarzane przez panele słoneczne, nadwyżka energii jest wtłaczana do sieci. Jeśli z drugiej strony zapotrzebowanie na energię jest większe niż wytwarzane przez panele słoneczne, brakująca energia jest pobierana z sieci publicznej
  • Licznik dwukierunkowy jest urządzeniem pomiarowym, które odpowiada za pomiar ilości energii odbieranej z sieci elektrycznej oraz energii, która jest wprowadzana do sieci
  • Oprócz oszczędności generowanych przez panele słoneczne, energia dostarczana do sieci jest opłacana przez przedsiębiorstwo energetyczne za pomocą kredytów, które pozwalają jeszcze bardziej obniżyć wartość rachunku za energię

Profesjonalny montaż paneli fotowoltaicznych

W Enexa Energy instalacje fotowoltaiczną możemy zamontować do 30 dni od sfinalizowania płatności. Montaż wykonywany jest przez certyfikowanych instalatorów, dobór najwyższej jakości komponentów i zabezpieczeń oraz stosownie wypracowanych i udoskonalonych przez lata norm to pewność bezpieczeństwa całego systemu fotowoltaicznego. Długość udzielanej gwarancji wynosi odpowiednio: do 25 lat na panele oraz do 12 lat na falowniki, w zależności od wybranych producentów.

Twoje korzyści

Darmowy Prąd ze Słońca i Czyste Źródło Energii

Instalacja fotowoltaiczna w domu wraz z momentem założenia przestaje być kosztem, a staje się inwestycją. Dom zaczyna produkować energię i zarabiać na siebie, a sama inwestycja zwraca się każdego dnia. Panele produkują energię z odnawialnego, niewyczerpalnego źródła jakim jest słońce. Instalacja nie emituje zanieczyszczeń, po zużyciu jest także możliwy recykling.

Oszczędność i Niezależność od Podwyżek Cen Prądu

Ceny prądu przestają być istotne, ponieważ inwestor korzysta z energii wyprodukowanej przez własną instalację fotowoltaiczną. Wzrost cen prądu sprawia jedynie, że koszt inwestycji szybciej się zwraca, a Ty zyskujesz niezależność energetyczną przez co najmniej 25 lat.

Bezobsługowy i Bezawaryjny System

Fotowoltaika to system, którego nie trzeba serwisować, nie posiada też części ruchomych, co zmniejsza ryzyko usterki.

Podniesienie Wartości Nieruchomości

Twój dom z fotowoltaiką staje się oszczędny i dzięki temu jeszcze bardziej atrakcyjny na rynku nieruchomości.